mensen joggen in het bos

De Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg is speciaal bedoeld voor professionals op het gebied van (volks)gezondheid en zorg. Wij denken dan aan beleidsmakers, beleidsmedewerkers op lokaal, regionaal en nationaal niveau, docenten en studenten, journalisten, medewerkers van kennisinstituten, GGDGemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -medewerkers, epidemiologen, artsen en andere zorgverleners.