De digitale nieuwsbrief van het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid komt een aantal maal per jaar uit. In deze nieuwsbrief komen alle actuele onderzoeken aan bod.

Doelgroep: niet alleen deelnemers maar ook onderzoekers, beleidsmakers en waterschappen.