Het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektenbestrijding  van het RIVM. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van de GGDGemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en wordt diverse keren per jaar digitaal verspreid.