Thumbnail

 Het LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektenbestrijding  van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en wordt diverse keren per jaar digitaal verspreid.