Deze Signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie. KIRKennis- en Informatiepunt Risico's -nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht  van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano de overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.