Thumbnail

Berichtenservice Inf@ct voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie
Inf@ct heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektenbestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Inf@ctberichten (inclusief de bijlagen) zijn vertrouwelijk. Tijdens een crisis zorgt Inf@ct voor snelle communicatie van de LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) met alle direct betrokken professionals. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties ten behoeve van de infectieziektebestrijding