Thumbnail

Dit HBV-programmabericht is een uitgave van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)) en is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen. Dit programma wordt uitgevoerd door het CIb in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen Aids Nederland.